Föglö den 13 april 2009

Hej på er alla medlemmar i Östersocknens Byalag!

Här kommer ett litet utskick från oss i styrelsen för att informera er om byalagets verksamhet under 2009.

Midsommarafton blir årets första evenemang. Vi samlas för att löva stången kl.11 på midsommarafton, kl. 20.00 samlas vi vid stången igen där Skogboda sköter lotteriet. Midsommarstången reses, därefter blir det trevlig samvaro på Kullholm där Horsholma sköter serveringen.

Midsommarstångens kronor binds i Bystugan, med början tisdagen den 19 maj kl. 18.00.

Talkokvällar varje tisdag kl. 18.00, med början den 19 maj.

En fin renovering har gjorts av Bystugan, nu finns det vatten indraget, köksfläkt är installerad, utsidan på huset är målad. Nu återstår att måla fönsterna på insidan samt gräva ned avloppstanken. Då detta arbete är slutfört har vi en fin samlingslokal som vi hoppas att ni skall använda flitigt. Hyran för Bystugan är 70€ för icke medlemmar och 50€ för medlemmar. I hyran ingår 300 kw el. Anmälningar om hyra till Rolf Sjöblom, tel 51234

Amalias strandparty kommer att anordnas söndagen den 12 juli kl. 13.00 – 16.00.Tacksamt vore om varje medlem kunde skänka en vinst till lotteriet, gärna flera. Vinsterna mottages med tacksamhet av Lisbeth, Dorita och Marita, samtliga med efternamnet Fellman. Vinsterna bör vara dem tillhanda senast den 30 juni 2009. Årets huvudvinst är en tavla, målad av Charles Hemmingsson.

Grisfest lördagen den 1 augusti kl. 18.00, Sommarö står för serveringen. Musikmakarna spelar upp till dans. Anmälan om deltagande till Göran Jansson tel. 018 51319 eller 0400 911 968 senast den 25 juli 2009.

Med detta utskick bifogas inbetalningsgiro för medlemsavgiften som fastställts till 5€/pers. Ingen avgift för barn under 16 år.

Avgiften kan erläggas till kontonummer:

Ålandsbanken 660100 – 2307734 eller

Andelsbanken 557804 – 254588

Skriv gärna namnen på alla betalare för medlemsregistret.

Sten-Anders Fellman har upprättat en hemsida för föreningen med adress:

www.östersocken.net

www.ostersocken.net

bägge adresserna skall fungera. Där kan medlemmarna gå in och få de senaste nyheterna om byalagets verksamhet.

Vi i styrelsen önskar er alla en trevlig sommar.