Tonsatt hyllning till midsommarstången

Till Midsommarstången

G                  /D       C                  G
Nu står vår bygd i blom-strad skrud
        D            /C        /A           /F#
och strå-lar i all sin glans,
G                      /D                 C/E                   G
mid-som-mar-stång-en är grann som en brud
        D                       /F#           G
och snart blir det sång och dans.
      Am              D/F#      G/B                  C/E
//: Nu sam-las vi å-ter till mid-som-mar-fest
        Am/E       D/F#                G
och föl-jer en hävd-vunn-en sed
G                  /D                   C/E        G
att fi-ra när som-mar-en är som bäst
        D            /F#            G
och där all-a får va-ra med :\\
G                      /D           C                    G
Blom-doft-en når oss mätt-ad och stark
           D                   /C                 /Α           /F#
från grön-skan-de sän-ka och höjd,
G              /D              C/E        G
nu när vi står på hi-stor-isk mark
         D                /F#                   G
och glä-des åt som-mar-ens fröj-d.
      Am              D/F#        G/B           C/E
//: Vi sänd-er en tack-sam tan-ke till dem
         Am/E       D/F#        G
som i sek-lets gry-en-de vår
G                   /D       C/E                   G
gav oss vår kä-ra mid-som-mar-stång
         D               /F#                 G
och res-te den just där den står :\      

G                    /D          C         G
Här gick en far-led i for-na dar
        D               /C                /Α               /F#
och båt-ar har här funn-it hamn,
       G                  /D           C/E            G
av då-tid finns näs-tan ing-en-ting kvar
          D                 /F#               G
och glöm-da är sku-tor-nas namn.
          Am            D/F#                 G/B               C/E
//:Men lot-sen på Hög-holm han spa-nar som förr
       Am/E    D/F#         G
fast ba-ra i vår fan-ta-si,
            G                  /D                C/E               G
när vi glän-tar på säg-ner-nas grå-nan-de dörr,
            D                      /F#             G
ef-ter skepp-en som se-glar för-bi :\

G                              /D               C            G
På Hög-holm man sam-lats i mång-a år
       D            /C                     /Α               /F#
det bli-vit en kär gamm-al sed,
G                   /D                  C/E        G
det som var för-fädrens gläd-je i går
          D                      /F#      G
skall fram-gent allt föl-ja med.
       Am          D/F#      G/B             C/E
//: Ja det är vår tro, och det är vårt hopp,
         Am/E        D/F#         G
att fäd-er-nas se-der be-står,
         G             /D          C/E           G
och där-för vi hiss-ar flagg-an i topp
       D         /F#          G
för gång-na nitt-i-o år :\\

21.06.1996 Hans Villiers