Föglö den 2 september 2009

Bästa Föglövän,

Sommaren 2009 är nu till ända och Byalagets verksamhet har i stort sett gått enligt gammal tradition. Vädret har denna sommar varit omväxlande med en kall juni, kraftiga regn i juli och rötmånadsväder i augusti och några vackra varma dagar däremellan. Också det ganska traditionellt.

I Bystugan på tisdagskvällarna, under maj-juni, tillverkade byalagets flinka damer kronorna till midsommarstången på Högholm. Ett gäng trogna supportrar gjorde lövbanden till stången under midsommaraftonens eftermiddag.

Dessa förberedelser gjordes förstås på talko och många fler intresserade är välkomna med nästa år 
– ta också med er ungdomarna, så att intresset och kunskaperna går vidare.

Vår vackra Midsommarstång restes som vanligt av villiga händer. Tyvärr var kvällen kall och blåsig men uppslutningen på Högholm var mycket god, cirka 300 personer, unga och äldre.

Vid stången ordnade Skogboda by ett lotteri med dragning. Lotterna hade god åtgång  och behållningen gick förstås till  materialkostnaderna för stången. Vinsterna var till största delen sponsorerade av firmor och medlemmar.

Efter stångresningen inbjöd Byalaget sina medlemmar och deras gäster, till dans med servering på Kullholms dansbana. Trots Horsholmas eminenta severingsinsats, ställde allt för få besökare och danssugna upp för att kvällen skulle ha kunnat kallas en framgång.

För nästa år fordras ett större engagemang av medlemmarna för att den här typen av evenemang skall kunna genomföras i framtiden. Självfallet har orkestern en stor betydelse, men på nästa årsmöte vill styrelsen höra förslag från medlemmarna hur Midsommarfirandet i Byalaget framgångsrikt skall aktiveras.

Den 11 juli var det så dags igen för Byalagets Sommarmarknad på Amalias i Sanda. Vädret var idealiskt, med nytt rekord i antal besökare, över 400 personer. Tack vare en fantastisk publik, engagerade medlemmar, välvilliga sponsorer och goda underhållare blev dagen en ekonomisk framgång för byalaget. Kassatillskottet garanterar en fortsatt verksamhet, som till alla delar kommer Östersocknen och Föglöbygden till del.

Alla varor såldes slut, lotterna hade strykande åtgång, den musikaliska underhållningen sköttes av Tom Heidenberg med den äran, barnaktiviteterna var mycket välbesökta, demonstrationen av gammalt hantverk och loppisförsäljning rönte stort intresse, skyttetävlingen hör till skärgårdskulturen, Brändö-by vann Byarodden för andra året i rad , kort sagt en succé.

Grisfesten, som i år arrangerades av Sommarö, den 1 aug, drog cirka 100 mat- och festglada besökare och gav ett positivt resultat.  Den grillade grisen, med alla tillbehör, smakade utmärkt , stämningen var hög och kvällens programmakare underhöll med lokala förmågor i en Talangjakt av hög kvalitet.  Musikmakarna spelade upp till dans som pågick in på småtimmarna.

För en liten skara entusiaster – mestadels herrar – som i framtiden gärna får bli större och utökas med kvinnliga inslag, har tisdagskvällarna varit vikta för talkoarbete med underhåll av byalagets fastigheter och anläggningar.

Sanda butiksbro har fått ett nytt spann med lock, målningsarbeten har utförts på Amalias och på Bystugan, gräs och sly måste hållas undan och serviceuppgifter av olika slag måste utföras för att garantera en fortsatt fullvärdig verksamhet i byalaget.

Så har dessa korta sommarmånader blivit historia och hösten är här med nya spännande utmaningar och möjligheter.

Bystugan är nu renoverad och utrustad för uthyrning till medlemmar och allmänhet för fester eller andra passande evenemang. Även under vintern. Lokalen är godkänd för 100 personer och rymmer cirka 60 sittande gäster i stora salen. Ett serveringsrum och ett välutrustat kök med god tillgång på varmt/kallt vatten in /ut  finns i direkt anslutning.

Är du intresserad, tag kontakt med Byalagets ordförande Kaj-Ole Nyroos, tel. 00 358 457 300 942 eller någon av styrelsens medlemmar för närmare information och bokning.

Styrelsen tackar alla sina medlemmar, sponsorer och alla övriga som på olika sätt har bidragit till att förverkliga sommarens evenemang med framgång och tack till alla som på andra sätt, och i stort, gör Byalagets verksamhet möjlig.

Trevlig fortsättning på år 2009 

Östersocknens Byalag

Styrelsen