Föglö den 10 januari 2010

Bästa Föglövän

Sommaren 2010 är nu gott och väl till ända och ännu ett aktivt år i Byalagets verksamhet har gått till historien. Vädret har denna sommar varit strålande, med en kall inledning, men med en sällan skådad varm och fin juli månad. Fisket är av intresse i skärgården och man kan summera den bristfälliga tillgången på abborrar med en liten topp i flunderfisket i mitten av juli.

Byalagets flinka damer tillverkade kronorna till midsommarstången och ett gäng trogna supportrar gjorde lövbanden till stången på Högholm. Dessa förberedelser gjordes förståss på talka och många fler intresserade är välkomna med nästa år         – ta också med er ungdomarna, så att intresset och kunskaperna går vidare.

Vår vackra Midsommarstång restes som vanligt av villiga händer. Kvällen var varm och fin och uppslutningen på Högholm var mycket god, cirka 300 personer, unga och äldre. Vid stången ordnade Sanda-Brändö by ett lotteri. Lotterna hade god åtgång  och behållningen gick förståss till  materialkostnaderna för stången. Vinsterna var till största delen sponsorerade av firmor och medlemmar.

Den svaga uppslutningen till dansen på Kullholm efter stångresningen var en stor besvikelse för arrangörerna och Byalaget som helhet. Utöver personalen var det endast cirka 30 personer som visade intresse att fira midsommarafton på Kullholm. Den här traditionen är nu på väg att helt försvinna om inte intresset bland  medlemmarna i fortsättningen kan höjas avsevärt. Om möjligt gör vi midsommaren 2011 ett nytt försök med något av de mera kända åländska dansbanden som dragplåster.

Den 18 juli var det så dags igen för Byalagets Sommarmarknad på Amalias i Sanda. Vädret var igen idealiskt, med cirka 400 besökare. Tack Ni fantastiska publik, engagerade medlemmar, välvilliga sponsorer och goda underhållare, som gjorde dagen till en succe’. Kassatillskottet garanterar en fortsatt verksamhet i Byalaget och kommer i förlängningen alla till del på Östersocknen och i Föglöbygden.

Alla varor såldes slut, lotterna hade strykande åtgång, en varierande repertoar av  musikalisk underhållning för alla åldrar sköttes av Tom Heidenberg och Bo Sundberg. Barnaktiviteterna på årets tema med djur var mycket välbesökta och Gun Sommarströms demonstrationen av gammalt hantverk och loppisförsäljningen rönte stort intresse. En skyttetävlingen hör förståss till en riktig marknad i skärgården. Horsholma vann byarodden och bröt därmed Brändös segersvit de senaste två åren. Vilken härlig dag.

Grisfesten, som i år arrangerades av Horsholma den  31 juli, drog cirka 100 mat- och festglada besökare och gav ett positivt resultat med mersmak. Den grillade grisen, med alla tillbehör, var delikata, stämningen var hög och kvällens programmerare underhöll med körsång av hög kvalitet. Musikmakarna spelade upp till dans på Kullholms böljande tiljor.

Tisdagskvällarna har varit vikta för talkoarbete med underhåll av byalagets fastigheter och anläggningar. I år har energin huvudsakligen varit riktad på en förnyelse av trapporna till Bystygan och Amalias. Arbetet har slutförts och garanterar ett säkert tillträde till vår fina fest- och samlingslokal som bara väntar på Era bokningar för olika evenemang, gärna över nätet www.ostersocken.net eller per tel. till Göran  0400911968.

Sommaren 2010 är nu lagd till handlingarna, men gå in på Byalagets hemsida  www.ostersocken.net

och se på Sten-Anders Fellmans fotogalleri över vår verksamhet som den ser ut via hans kameralins.

Tidigare utskick till trots bifogas härmed ett giro för betalning av Er/Din medlemsavgift i Östersocknens Byalag för 2010. Tyvärr har antalet inbetalda medlemsavgifter hitintills nära nog halverats jämfört med tidigare verksamhetsår. Om Ditt intresse för Byalaget och vår verksamhet kvarstår och om Er/Din inbetalningen av någon oförklarlig anledning hamnat i limbo är detta ett gyllene tillfälle att ställa saken rätt.

Styrelsen tackar alla sina medlemmar, sponsorer och alla övriga som på olika sätt har bidragit till att förverkliga sommarens evenemang och tack till alla  Ni som på andra sätt, i stort och smått, gör  Byalagets verksamhet möjlig.

Trevlig fortsättning på år 2010.

Östersocknens Byalag

Styrelsen