Föglö den 18 maj 2015

Program och info för 2015

Julkaffet på Bystugan den 4 jan besöktes av 28 pers. En trevlig och gemytlig stund, med allsång under ledning av Conny och Veronica.

Ingen fastlagsbrasa i år på grund av brandfaran, torrt i markerna och ingen snö, brasan eldades i stället på söndagen efter med få deltagare.

På årsmötet den 19 april deltog 31 pers. Göran Jansson omvaldes till ordförande, övriga i styrelsen Veronica Olofsson v. ordförande, Yngve Gustafsson sekreterare, Marita Fellman kassör och Clas Rosenkvist styrelsemedlem, suppleanter Jessica Rundberg och Kim Tähtinen. Det bjöds på kaffe och tårta och lite annat smått och gott.

Midsommarafton lövbindning och stångklädning kl. 11.00 vid Högholm, lotteri och stångresning kl. 16.00 OBS tiden därefter ringdans och lotteridragning. Ingen dans på Kullholm.

Amalias strandparty är i år den 12 juli kl. 13.00 – 16.00, i år har vi barnen i fokus.
– ÅAB:s Nöffe kommer på besök, skattjakt och sång av Filippa, pyssel i strandboden och alla aktiviteter för barnen är gratis.
– Joel Fyrvall underhåller med sång och musik.
– Sommarlotteriets huvudvinst en tavla ev Charles Hemmingsson, som andra vinst en miniatyreka gjord av Yngve Gustavsson troligen en eller två fina vinster till vid dragningen på plats vid Amalias.
– Byarodden med 2 karlar och en kvinna från varje by.
I övrigt en traditionell marknadsdag.
Lotterivinster mottages med tacksamhet av Dorita, Marita och Lisbeth Fellman.

Grisfesten den 25 Juli kl. 18.00 sköts av team Horsholma, anmälningar till Kaj-Ole på telefon 04575300942 eller Stig på telefon 04573451415. Kan också göras på hemsidan www.ostersocken.net

Gloskär sköts av Peter Gustavsson, förra året var det 53 besökare.

Medlemsavgiften är 6€ per pers. Barn under 16 år gratis,betalas med bifogat bankgiro.
Skriv gärna alla namn på girot även barnens som är medlemmar gratis.
Nya medlemmar bör också skriva adressen på girot.
Avgiften bör erläggas till konto: ÅAB 660100-2307734 eller Andelsbanken 557804-254588.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar.