Föglö den 10 april 2013

Program och info för 2013

Säsongen startade redan den 6.1 med julkaffe på Bystugan med 21 besökare, en trevlig stund med mycket sång, under ledning av Conny och Veronica.

Den 12.2 eldades det fastlagsbrasa i Sanda. 20 personer, både barn och vuxna eldade och grillade korv.

På årsmötet den 7.4, deltog 23 personer, den äldsta 90 år och den yngsta 1 år och 8 mån. Kaj-Ole Nyroos avgick som ordförande efter 29 år, Göran Jansson valdes till ny ordförande, övriga i styrelsen, Veronica Olofsson ny, Marita Fellman, Yngve Gustavsson och Clas Rosenkvist, suppleanter Jessica Rundberg och Kim Tähtinen. En generationsväxling är på gång och vi söker redan nu en ung ordförande till nästa år.

Midsommarfirandet i år börjar med lövbindning vid Högholm kl. 11.00. Stången reses Kl. 20.00,  lotteriet sköts av Hastersboda. Efter stångresningen blir det ringdans uppe på berget, där det skall iordningställas en plats med skyddsräcke  mot söder. 2 dragspelare leder ringdansen. En bilväg har byggts upp till berget och för hela det projektet har det asnsökts om Leaderstöd.

Det blir ingen dans på Kullholm i år på grund av dålig uppslutning de senaste åren. Är det någon som känner för det är det fritt fram att anordna någon form av dans på Kullholm på midsommarafton, kontakta styrelsen i så fall.

Sedan starten har dansbanan varit en samlingsplats för både barn, ungdomar och vuxna, från när och fjärran, därigenom har folk lärt känna varandra och knutit vänskapsband.

Hur skall dom kontakterna i fortsättningen skötas, om inte dansbanan är en knutpunkt?

Amalias Strandparty är i år den 14 juli kl. 13 – 16, sedvanligt program med barnen i fokus, huvudvinsten i lotteriet en tavla av Charles Hemmingsson. Lotterivinster mottages av Lisbeth, Dorita och Marita Fellman.

Grisfesten den 27 juli kl. 18.00 anmälningar till Yngve tel. 04573613538 eller Marita tel. 04575483951, senast den 20 juli.

Gloskär sköter Peter Gustavsson om,  i vår skall byalaget tillsammans  med Hembygdsföreningen bygga ett utedass på Gloskär.

Talkokvällarna börjar tisdagen den 14 maj kl. 18.00 och då tar vi ned midsommarstången.

Byalaget har köpt en hjärtstartare som finns i bystugan, mera info senare.

Betala gärna nu medlemsavgiften som är 6€ per person, barn under 16 år är gratis.
Avgiften kan erläggas till konto: ÅAB 660100-2307734, Andelsbanken 557804-254588
Skriv gärna alla namn på girot, även barnens som kan vara medlemmar gratis.

En trevlig sommar önskar styrelsen

Föglö den 10 april 2013