När solen tänder sina strålar

8 verser

När solen tänder sina strålar med kärlek tänker jag på dig. 
:,: När aftonglansen himlen målar min tanke då är kvar hos dig.:,:

Du var den första som jag älskat. Du var den första jag tillbad. 
:,: Och därför är mitt hjärta fängslat och därför är jag nu så glad.:,:

Vi skola leva sälla dagar. Vi skola leva som ett par.
:,: Om alltid blott du mig behagar om alltid blott du kär mig har.::

Nu reser jag till fjärran länder från dig min söta lilla vän.
:,: Men räck mig ej den falska handen den trogna räcker jag dig än.:,:

Om mor din skulle dig förneka att bli ett äkta par med mig.
:,: Vår kärlek kan hon ej förneka om hon förnekar dig min hand.:,:

Min sol uppå min fönsterruta för varje morgon hälsar mig.
:,: Den kan jag gärna vara utan blott jag, blott jag får äga dig.:,:

Nu vet jag vad jag ville vara en liten blå förgätmigej
:,: Som skulle viska, viska bara hur innerligt jag älskar dig.:,:

Om någon skulle dig förgäta min tanke svarar endast nej.
:,: All annan smärta kan jag lida men överge dig kan jag ej.:,: