...
Kontaktformulär

Kontakta Byalaget om ni vill hyra Bystugan, Kullholm eller bara har frågor och kommentarer

Vi har pausat kontaktformuläret ett tag då vi får så mycket SPAM.

Skriv istället ett vanligt mail till ostersocknen@gmail.com eller ring ordföranden Hanna Fellman på 040-8350080

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.