...

Östersocknens byalag har Bordstabletter/Underlägg till försäljning. Bordstabletterna har 6 olika motiv av Almogebåtar från Föglö som är gjorda av Hans Villiers och Yngve Gustavsson.

Säljes för 5€ st, finns i förpackning med 6 i varje men säljs också st. vis. Kontaktpersoner, Göran på tel. 0400911968 eller Yngve på tel.04573613538.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.