Årsberättelse 2012

Under byalagets tjugoåttonde verksamhetsår hade styrelsen följande sammansättning: 

Ordförande:          Kaj Ole Nyroos

Viceordförande:   Göran Jansson

Sekreterare:          Yngve Gustafsson

Kassör:                 Marita Fellman

Styrelsemedlem:   Klas Rosenqvist

Suppleant:            Kim Tähtinen

Suppleant:            Jessica Rundberg

Revisorer:             Erik Sommarström och Gustav Eriksson

Suppleant:            Lisbeth Fellman

Det har hållits 7 styrelsemöten och 1 allmänt möte (Årsmöte)

Medlemsantal : 202 betalande

Medlemsavgift: 5 euro per person, barn under 16 år är avgiftsfria.

VERKSAMHET

Julkaffet för Östersocknarna på Bystugan den 6 januari lockade 25 personer.

Veronica och Conny underhöll med musik och allsång.

Fastlagstisdagen ordnades traditionsenlig fastlagsbrasa i Sanda vilket samlade cirka 25 personer till korvgrillning och trevlig samvaro.

Årsmötet hölls på Bystugan den 7 april kl 13.00 där 24 medlemmar var närvarande.

Gun-May Jansson har sett till att kronbindningen för midsommarstången fungerat oklanderligt. Till stångkapten utsågs Stig Fellman med Göran Jansson som ersättare.

Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson har fungerat som  ansvarspersoner för bystugan.

Bystugan har kunnat bokas  av medlemmar för ett verksamhetsbidrag på 50 € + extra el-kostnad ( ut över 200 kwh.)och 70€ + el  för övriga, per evenemang.

Den som bokar står för städning.

Under året har Bystugan varit bokad 10 gånger exklusive byalagets egna sammankomster.

Dansbanan har kunnat disponeras kostnadsfritt.

Peter Gustavsson har fungerat som syssloman för Gloskär, som enligt gästboken  haft endast 8 besökande under säsongen.

Byalaget har en egen hemsida, www.ostersocken.net  där det finns en del information om byalaget, vår verksamhet och många fotografier från olika festligheter.

Vädret var vackert då midsommarstången lövades och restes på Högholm den  23  juni i närvaro av cirka 200 personer.

Horsholma stod för lotteriet vid midsommarstången och för serveringen under den efterföljande dansen på Kullholm. Vid stången såldes cirka 700 lotter.

Loffe Johns och Lars Lundell spelade för endast 20 talet besökande som dansade  och njöt av den fina serveringen under kvällen.

Årets strandparty på Amalias hölls den 15 juli under hotande regnmolm för cirka 400 besökande. Besökarna bjöds på en traditionsenlig marknad med hantverk och aktiviteter för både vuxna och barn till uppskattad sång och musik av Joel Fyrvall med kompanjon.

Marknaden ger också ett tillfälle för vänner och bekanta, från nära och fjärran att träffas och språkas då sommaren är som bäst.

Styrelsen riktar ett stort Tack till alla som på olika sätt ställt upp för Byalaget, till alla besökande , sponsorer och arrangör. Tack vare Er  blev marknadsdagen åter en framgång för byalaget och kassatillskottet garanterar en fortsatt verksamhet, som till alla delar kommer Östersocknen och Föglöbygden till del.

Brändö-by vann inteckningen i vandringspriset för Byarodden andra året  i rad.

Grisfesten, som i år arrangerades av Skogboda  den 28  juli, lockade cirka 100 mat- och festglada besökare och gav ett positivt ekonomiskt resultat.

Den grillade grisen, med alla tillbehör, smakade utmärkt, stämningen var hög och kvällens programmakare underhöll och roade publiken. Musikmakarna , som pga sjukt barn var reducerade till endast musikmaken, spelade upp till dans med feststämning till långet efter midnatt.

Övrigt

I anslutning till vårt slutförda projekt att förnya Sanda båtbrygga har byalaget erhållit ett Leader-stöd på € 4.802,-

Pga. oklarheter angående den framtida markdispositionen har inga åtgärder vidtagits att reparera byalagets kvarn i Horsholma.

Byalaget har bekostat redigering och tryckning av Hans Villiers diktsamling ”Visor och verser i gammal stil” med högtidlig utgivning i anslutning till Årsmötet 2012.   Boken är tryckt i 200 exemplar, varav cirka 150 böcker sålts under året och således återbetalat produktionskostnaderna.

Simstranden i Sanda har varit välbesökt och byalaget har fyllt på med ny sand.

Planerna att bygga en grillkåtan vid simstranden är för tillfället lagda på is.

På grund av ett initiativ från en medlem i byalaget har styrelsen utrett möjligheten att flytta dansbanan och midsommarstången till området kring Amalias och simstranden, speciellt med utgångspunkt från mark- och byggnadslovssynpunkt.

Ur dessa båda synpunkter visar sig projektet omöjligt att genomförta utan omfattande markanpassningar och besvärsförfaranden.

Ur den nuvarande styrelsens synpunkt är projektet inte genomförbart.

Som alternativ har styrelsen, med markägarens benägna tillstånd, vidtagit åtgärder att  färdigställa en vägdragning till midsommarstångens nuvarande placering  uppe på Högholm för att underlätta tillgängligheten med bil.

Vägen, vändplanen och ett område i anslutning till midsommarstången, för dans, lekar och andra aktiviteter, beräknas färdigställda till sommaren 2013.

Byalaget har ansökt om ett maximalt Laeder-stöd och om detta beviljas fullt ut kommer totalkostnaden för oss att bli € 2750 för hela projektet.

Den 15 januari uppförde skådespelaren Mats Stenlund, Joe1 Petterssons teaterpjäs ”Pojken och karbidlampan ”  som enmansteater på  bystugan  för 45 besökande.

Den 15 september uppförde skådespelaren Niclas Lanz  ”Romeo och Julia” som enmansteater för 18 besökande på Bystugan.

Kulturnämnden på Föglö stod som arrangör och byalaget för kaffe-serveringen  vid båda framträdanden.

Under året har det i övrigt hållits modevisning, firats födelsedagar, hållits fiskelagsmöte  samt kommunstyrelsens sammanträde och Gudstjänst  i Bystugan.

För personer med anknytning till Byalaget och Föglöbygden har byalaget inbetalt kondoleanser och uppvaktat på bemärkelsedagar.

Till förmån för den egna verksamheten har Byalaget  tryckt upp 200 st kondoleansbrev, formgivet av Sture Franzen, vilka finns tillgängliga på banker och begravningsbyråer.

Byalaget har under året sponsrat anskaffningar till Ungdomsföreningen, Annagårdens midsommarfirande och Mimosel gruppens arbete.

Under året har olika medlemmar deponerat prydnads- och bruksföremål  på bystugan för dess utsmyckning och allmänt bruk.

Byalaget har mottagit en arkeologisk rapport om Spetälskehospitalet på Gloskär av Mikko Helminen vid Åbo Universitet. Rapporten finns på bystugan för den   intresserade.

Helena Sundblom har representerat Östersocknens Byalag i kommittén för Föglödagen.

Kaj Ole Nyroos                                Yngve Gustafsson

Ordförande                                        Sekreterare

Föglö den 27 februari 2013