Årsberättelse 2009

Under byalagets tjugofemte verksamhetsår har
styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Kaj-Ole Nyroos
Viceordförande: Göran Jansson
Sekreterare: Yngve Gustafsson
Kassör: Marita Fellman
Styrelsemedlem: Clas Rosenqvist
Suppleant: Stig Fellman
Suppleant: Maria Svedmark

Revisorer: Erik Sommarström och Gustav Eriksson
Suppleant: Lisbeth Fellman

Det har hållits 5 styrelsemöten och 1 allmänt möte (Årsmöte)
Medlemsantal : 247
Medlemsavgift: 5 euro per person, barn under 16 år är avgiftsfria.

VERKSAMHET

Julkaffet för Östersocknarna på Bystugan den 6 januari lockade 27 personer.
Fastlagstisdagen ordnades traditionsenlig fastlagsbrasa i Sanda vilket samlade cirka 40 personer till kaffe, korvgrillning och trevlig samvaro.

Årsmötet hölls den 11 april där 31 medlemmar var närvarande.

Kenny Fellman och Göran Jansson fortsatte som sammankallare och arbetsledare för talkoarbetet på byalagets fastigheter. Arbetet utfördes i huvudsak på tisdagskvällar från mitten av maj till augusti.
Gun-May Jansson såg till att kronbindningen för midsommarstången fungerat oklanderligt. Till stångkapten utsågs Göran Jansson med Stig Fellman som ersättare.

Evenemang

Vädret var kallt och blåsigt då midsommarstången restes på Högholm den 19 juni i närvaro av cirka 300 personer.
Skogboda stod för lotteriet vid midsommarstången och Horsholma stod förtjänstfullt för serveringen under den efterföljande dansen på Kullholm. Vid stången såldes cirka 700 lotter och vid Kullholm 200 lotter.
Dansmusiken på Kullholm spelades av Glenn Koskinen för cirka sjuttio personer som passerade under kvällens lopp.
Anslutningen till både lövningen av stången och dansen på midsommaraftonen var åter svag och en aktivering av alla tänkbara intresserade är absolut nödvändig till nästa år med tanke på möjligheten att bibehålla traditionen levande.

Årets strandparty på Amalias hölls den 12 juli under idealiska väderleksförhållanden för cirka 400 besökande.
Tack vare en fantastisk publik, engagerade medlemmar, välvilliga sponsorer och goda underhållare blev dagen en ekonomisk framgång för byalaget. Kassatillskottet garanterar en fortsatt verksamhet, som till alla delar kommer Östersocknen och Föglöbygden till del.

Alla varor såldes slut, lotterna hade strykande åtgång, den musikaliska underhållningen sköttes av Tom Heidenberg med den äran, barnaktiviteterna var mycket välbesökta där Pippi Långstrumps skattjakt (Veronica) och pyssel i strandboden med Marika var givna dragplåster. Gun demonstrerade gammalt hantverk och loppisförsäljningen rönte stort intresse, skyttetävlingen hör till skärgårdskulturen, och Brändö-by vann Byarodden för andra året i rad, kort sagt en succ`e.

Grisfesten, som i år arrangerades av Sommarö, den 25 juli, drog cirka 100 mat- och festglada besökare och gav ett positivt ekonomiskt resultat.
Den grillade grisen, med alla tillbehör, smakade utmärkt, stämningen var hög och kvällens programmakare underhöll med lokala förmågor i en Talangjakt av hög kvalitet. Musikmakarna spelade upp till dansen som pågick in på småtimmarna.

Resultat av sommarens talkoarbete:

Brospannet mellan land och brokistan, samt brolocket vid strandboden har förnyats och utetoaletten vid Bystugan har fått el-belysning.
Målningsarbeten och löpande underhåll har utförts på Bystugan och Amalias. Gräsklippning och röjningsarbeten har utförts på byalagets markområden.
Marlene Sjöblom har nästan alla talkokvällar kokat kaffe till arbetslaget och serverat gott tilltugg.

Övrigt

Ålands Miljö och Hälsovårdsmyndigheter har besiktat och godkänt Bystugan utan anmärkning för sammankomster upp till 100 personer.
Bystugans avloppssystem har godkänts och stora salen har under året fått nya gardinstänger och gardiner.
Britt-Mari Fellman från Nygårds i Horsholma har deponerat en gammaldags ylle-rya till Byalaget. Totalt har nu tre ryor donerats/deponerats av medlemmar i Byalaget för upphängning i Bystugan, både som prydnad och som akustikförbättrande åtgärd i stora salen.

Östersocknens Byalag deltog med ett lag bestående av Lisbeth Fellman, Göran Jansson och Erik Sommarström i Hembygdsföreningens frågesport i Föglökunskap. Laget avgick förtjänstfullt med totalseger i tävlingen.

En ljudanläggning för både tal och musik har anskaffats och installerats i Bystugan.

Olika jubilarer har uppvaktats och kondoleanser inbetalts för personer med anknytning till byalaget.

Byalaget har under året sponsorerat anskaffningar till Hemgårdens midsommarfirande samt understött Föglö Hembygdsförenings projekt på Sältingskär och Föglö Folkhälsans Mimosellgrupp.

Rolf Sjöblom har förtjänstfullt fungerat som uppsyningsman för Gloskär och som hustomte på Bystugan.

Föglö den 17 februari 2009

Kaj Ole Nyroos       Yngve Gustafsson
Ordförande            Sekreterare